Dette kurset er for valper og unghunder mellom 8 uker og 24 måneder.
 
Ønsket vårt med dette kurset er å få både valper/unghunder og hundeførerene deres til å være godt forberedt på barne og ungdomstiden, på å lære motivasjon og kontakt i trening, å stimulere til samarbeid og glede.
 
 • Samarbeid og kontakt
 • Belønnings og motivasjon
 • Lek
 • Hverdagsutfordringer
 • Følge etter
 • Gå i bånd
 • Sitt/dekk
 • Bli
 • Innkalling
 • Grensesetting
 • Konsekventhet
 • Rettferdig trening 
 • Hverdagslydighet
 
På alle våre kurs er det viktig at det er hyggelig for hund og fører. 
Vi lever etter reglen at så lenge hunden ikke gjør som vi har sakt, så har vi ikke lært den det godt nok og vi må gjøre en bedre jobb. 
Vi har også troa på at hundene til en hver tid skal vite hva de har å forholde seg til. 
En rettferdig og tydelig hundefører gir også tillit og trygghet.